Μέθοδος Αναπνοής

Επαναπρογραμματισμός του κέντρου αναπνοής

Σύμφωνα με τη θεωρία και την επιστημονική ανακάλυψη του Dr. Κonstantin P. Buteyko, ο χρόνιος υπεραερισμός είναι υπεύθυνος για πολλές χρόνιες παθήσεις. Για να μπορεί να ελεγχθεί ο υπεραερισμός, πρέπει να εκπαιδευτεί εκ νέου το κέντρο αναπνοής.

Ο άνθρωπος μπορεί να το επιτύχει αυτό, εφόσον καταλάβει τη θεωρία της σωστής αναπνοής και αφιερώσει χρόνο ώστε να διορθώσει ο ίδιος τα επίπεδα CO2 στο σώμα του.

Με την κατανόηση και την τακτική εφαρμογή, ο άνθρωπος γίνεται ο ελεγκτής της αναπνοής του, ώστε η αναπνοή να καταφέρει να δράσει θετικά σε όλους τους μηχανισμούς της φυσιολογίας του σώματος και να φτάσει να ελέγχει την υγεία του.

Οι ασκήσεις της μεθόδου Buteyko περιλαμβάνουν τον έλεγχο της αναπνοής, μειώνοντας συνειδητά το ρυθμό και τον όγκο του εισπνεόμενου αέρα.

Ο έλεγχος της αναπνοής επιτυγχάνεται με ένα πρόγραμμα επανεκπαίδευσης του κέντρου αναπνοής με συγκεκριμένες ασκήσεις.